JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju: Тендеры

E-mail: jzuzfmr@yahoo.com
Телефон: +389 23177404
Страна: Македония
Город: Skoplje
Адрес: JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Elisie Popovski br. 28
Skoplje
1000
Macedonia
Služba(e) za kontakt: 1000
Na pažnju (osoba za kontakt): Silvana Antovska
Telefon: +389 23177404
E-pošta: jzuzfmr@yahoo.com
Telefaks: +389 23177404

Контракты: 1
тендеры: 367
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 367